unternehmensgruendung start up beratung

Naša ponuka pozostáva z kontinuálnej a individuálnej podpory vo všetkých vašich podnikateľských aktivitách.

Cenná podpora pri zakladaní spoločností

Zamerajte svoju pozornosť na Vašu hlavnú činnosť. Všetko ostatné urobíme za Vás!

Ako kontakt k úradom, vybaveniu podpory pre Vaše podnikanie, inštitúciam zastupovania Vašich záujmov a inštitúciam zabezpečujúcim financovanie, ako aj k iným už úspešným zakladateľom spoločností Vám pomôže tím expertov mischu and partners pri všetkých témach týkajúcich sa založenia spoločností a ich financovania, ako:

  • Výber vhodnej právnej formy – aj cezhranične
  • Živnostenské oprávnenie
  • Základné imanie
  • Vlastné a cudzie financovanie
  • Nároky na podporu
  • Podnikateľské plány
  • Účtovníctvo
  • Dane a odvody
  • Ako úspešne zvládnuť prvé tri roky?