Vyhlásenie o ochrane údajov

Webová stránka používa Google Analytics, webovú službu analýzy spoločnosti Google Inc. („Google"). Google Analytics používa tzv. „Cookies", textové dáta, ktoré sa vo Vašom počítači uložia a umožňujú analýzu používania stránky. Informácie získané cez cookies o Vašom používaní tejto stránky (vrátane Vašej IP- adresy) bude prenesená na server Google v USA a tam budú zaznamenané. Google bude tieto informácie používať za účelom vyhodnotenia Vášho používania stránky, aby vytvoril správy o aktivitách na stránke pre prevádzkovateľa stránky a za účelom vykonávania iných, s používaním stránky a internetu spojených služieb. Google bude tieto informácie takisto v prípade potreby prenášať na tretie strany, pokiaľ je to zákonom predpísané, alebo pokiaľ ich v poverení Google budú spracovávať tretie strany. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s inými dátami od Google. Inštalácii Cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením Vášho prehliadača, upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne v plnom rozsahu môcť využívať všetky funkcie tejto stránky.

Používaním tejto webstránky súhlasíte so spracovaním Vás sa týkajúcich dát prostredníctvom spoločnosti Google v predtým predpísanom spôsobe a druhu a k predtým spomenutému účelu. Získavanie údajov a ich ukladanie môže byť kedykoľvek s budúcim účinkom vypovedané. Vzhľadom na diskusiu a používanie nástrojov analýzy  s úplnými IP- adresami chceme poukázať na to, že táto stránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()" a tým sa IP- adresy ďalej spracovávajú len skrátene, aby sa priame získavanie informácii týkajúce sa osoby vylúčilo.