schwarz mang mischu

CSR: Zakotvenie etických hodnôt do vedenia spoločností

Otázky ako udržateľnosť, hodnotová orientácia a eticky zodpovedné zaobchádzanie sa stávajú v modernom podniku čoraz dôležitejšími.

Dobrá povesť spoločnosti je dnes takmer rovnako dôležitou podmienkou úspechu ako kvalita jej produktov a služieb. Fairness prístup otvára veľký obchodný potenciál – takto ho vždy častejšie demonštrujú eticky uvedomelé spoločnosti a počet eticky citlivých zákazníkov rastie.

Priviesť etiku a snahu o úspech pod jednu strechu je výzva, ktorej sa dnes musia spoločnosti postaviť v rámci spoločenskej zodpovednosti alebo Corporate Social Responsibility (CSR).

Nie je to žiaden jednoduchý krok, to my z mischu and partners vieme. Lebo etický chod spoločnosti v komplexnom podnikateľskom prostredí si žiada komplexné myslenie – skutočnosť, ktorá etické snahy nie zriedka necháva padnúť do prázdna. Plný pracovný deň často krát neposkytuje dostatok priestoru pre reflexiu.

Firma mischu und partners Vám rada pomôžeme pri Vašich myšlienkových procesoch s cieľom vyvinúť tvorivé syntézy medzi ziskovými stratégiami a etickými hľadiskami.

Či už riešite konkrétnu etickú dilemu alebo chcete celú Vašu spoločnosť usporiadať podľa princípov ľudskej a sociálnej udržateľnosti: s mischu and partners máte na Vašej strane expertov na rozličné etické otázky, ktorí rozumejú spôsobom ako Vašu snahu o zaistenie úspechu a integrity priviesť do súladu.