prozessmanagement it Integration

Modelujte  a zlepšite svoje obchodné procesy spoločne s nami!

Vysoká konkurencieschopnosť procesným manažmentom

Spoločne s Vami vypracujeme optimálne procesy a vložíme ich do hotových IT riešení.

Optimimalizované procesy tvoria základ úspešného podnikového manažérskeho systému a slúžia tým k zabezpečeniu trvalej konkurencieschopnosti.  

Firma mischu and partners tvorí procesy a štruktúry, ktoré Vám pomôžu, úspešne pôsobiť na trhu. Za týmto účelom vytvárame optimálne IT riešenia – od vnútropodnikového informačného systému (ERP) až k individuálnemu programovaniu.

Naše služby:

  • Design sólo procesov a podpora pri ich uvedení
  • Zavedenie procesovo orientovaného znalostného managemenetu
  • Definícia a implementácia procesových čísel
  • Interfacemanagement
  • Implementácia BMD a SAP
  • Podpora pri výbere vhodného podnikového informačného softwaru
  • Vývoj inovatívnych platobných procesov za zohľadnenia „Fraud Prevention and Detection“
  • Zavedenie projektovo orientovaného procesného managementu v IT oblasti
Vysoká konkurencieschopnosť s  procesným manažmentom